CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

เขาใช้ชีวิตและสังเกตเห็นเราช่วยเรา

เขาใช้ชีวิตและสังเกตเห็นเราช่วยเรา
พระเยซูคริสต์ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อเราเชื่อฟังพระบิดาผู้เป็นพระเจ้าของเราเพราะวันหนึ่งเราหวังว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในอาณาจักรแห่งความจริงเขามีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์และตลอดไป จะนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์
บทที่ 16
1 หลังจากวันสะบาโตมารีย์มักดาลารีมารีย์มารดาของยากอบและซาโลเมซื้อกลิ่นมาและอาบน้ำให้เขา
2 และเช้าตรู่วันแรกของสัปดาห์เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพวกเขาไปที่อุโมงค์
3 พวกเขาพูดกันว่า "ใครจะเอาก้อนหินออกจากปากทางเข้าอุโมงค์"
4 เมื่อเขามองดูก็เห็นก้อนหินนั้นถูกย้ายออกไปแล้ว เพราะมันใหญ่เกินไป
5 เมื่อพวกเขาเข้าไปในอุโมงค์พวกเขาเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งทางด้านขวาสวมเสื้อสีขาวพวกเขาประหลาดใจและหวาดกลัว
6 แต่พระองค์ตรัสกับเขาว่า "อย่ากลัวเลย คุณแสวงหาพระเยซูชาวนาซาเร็ ธ ที่ถูกตรึงกางเขน เขาลุกขึ้นแล้วเขาไม่อยู่ที่นี่อีกแล้ว ดูว่าพวกเขาวางเขาไว้ที่ไหน
7 แต่ไปบอกสาวกของเขาและเปโตรว่าเขาจะไปหาคุณที่กาลิลีก่อน ที่นั่นคุณจะเห็นตามที่เขาบอกคุณ
8 และเมื่อพวกเขาออกไปพวกเขาก็หนีออกจากอุโมงค์เพราะพวกเขาถูกครอบงำด้วยความกลัวและความประหลาดใจ และพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกับใครด้วยความกลัว
9 เมื่อเขาลุกขึ้น แต่เช้าตรู่ในวันแรกของสัปดาห์เขาปรากฏตัวครั้งแรกต่อมารีย์มักดาลาซึ่งเขาได้ขับผีปิศาจเจ็ดคน
10 ต่อมาเมื่อเธอจากไปแล้วเธอก็มาบอกกับเขาว่าการเป็นสหายของพระเยซูทำให้เธอเศร้าโศกและร้องไห้
11 เมื่อพวกเขาได้ยินว่าเขายังมีชีวิตอยู่และได้เห็นเธอพวกเขาไม่เชื่อ
12 หลังจากนี้ทั้งสองคนก็เดินทางไปที่ทุ่ง
13 ขณะที่ไปเขาบอกคนอื่น ๆ และไม่ให้เครดิตกับคนทั้งสองนี้
14 ในที่สุดพระเยซูทรงปรากฏแก่คนทั้งสิบเอ็ดเมื่อพวกเขาอยู่ที่โต๊ะและตักเตือนพวกเขาด้วยความไม่เชื่อและใจแข็งเพราะพวกเขาไม่เชื่อคนที่เห็นเขาลุกขึ้นแล้ว
15 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า "ไปทั่วโลกแล้วประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน"
16 ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาจะได้รับความรอด แต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องถูกสาปแช่ง
17 หมายสำคัญเหล่านี้จะมาพร้อมกับผู้ที่เชื่อในนามของเราเขาจะขับผีออก พวกเขาจะพูดภาษาใหม่
18 พวกเขาจะจับงู และถ้ามีสิ่งมึนเมาดื่มมันจะไม่เป็นอันตรายต่อพวกเขา; หากพวกเขาวางมือบนคนป่วยพวกเขาจะหายดี
19 ท่านลอร์ดพระเยซูหลังจากที่ได้พูดกับพวกเขาได้รับขึ้นสวรรค์และนั่งลงที่ด้านขวามือของพระเจ้า
20 และพวกเขาก็จากไปและประกาศไปทุกหนทุกแห่งพระเจ้าทรงทำงานกับพวกเขาและยืนยันพระวจนะด้วยเครื่องหมายซึ่งตามมา


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.