CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

terça-feira, 15 de outubro de 2019

พระเจ้ารักเรา แต่มันก็ยุติธรรม

พระเจ้ารักเรา แต่มันก็ยุติธรรม
         มีความยากลำบาก แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็จบลงด้วยดีตอนแรกฉันบอกว่าฉันรักคุณก่อนที่จะบอกว่าพระเจ้าบิดาของเรามีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกจะทดสอบเราให้เป็นคนดีและวันหนึ่งเราจะถูกเรียกไปที่บ้านของพ่อ และพบว่ามีความสุขที่แท้จริงค้นหาจุดแข็งที่จะมีความสุข
      ฉันกำลังคิดและสวดอ้อนวอนให้คุณหัวใจของฉันกำลังทำหน้าที่ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งเราทุกคนจะอยู่ด้วยกันด้วยความสุขนิรันดร์เชื่อและทุกอย่างจะได้รับการช่วยให้รอดเราไม่สามารถมองเห็นได้
    

ความรักนั้นถูกกำหนดไว้สำหรับทุกคนมันทำให้เราแตกต่างดังนั้นจึงมีการให้อภัยการให้และความหมายของชีวิตดำเนินชีวิตในหน้าที่ของพี่ชายทำตามสิ่งที่พระคริสต์ทรงสอนเราแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.