CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

คำรัก

คำรัก
พระเยซูไม่ต้องการทำลายโลกหรือกำจัดผู้คน เขาไม่ต้องการให้สิ้นกรุงเยรูซาเล็มซึ่งทำให้เขาร้องไห้ ในทางกลับกันก็เคารพเสรีภาพของบุตรของพระเจ้าทางเลือกของแต่ละประเทศหรือทุกประเทศ จะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ความประสงค์ของพระเจ้า แต่เป็นผลมาจากการเลือกที่ไม่ดีของผู้คนและผู้นำของพวกเขา ถึงกระนั้นพระเยซูก็มีข่าวสารแห่งความหวัง หากผู้คนกลับมาหาพระองค์หากพวกเขายอมรับพระองค์ในฐานะทูตของพระบิดาในฐานะผู้รับใช้ของพระผู้มาโปรดองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลพวกเขาคงจะเป็นอิสระได้ในประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือแห่งความรอด แต่ผู้คนไม่รู้จักพระองค์พวกเขาไม่สนใจพระองค์พวกเขาดูถูกพระผู้ช่วยให้รอดทูตของพระบิดาชะตากรรมของคนเหล่านี้ถูกกำหนด มันเป็นจุดจบของกรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูทรงแสดงตนว่าเป็นเกณฑ์ที่แน่นอนในการปลดปล่อย แต่ถูกปฏิเสธ
3. รุ่นที่ไม่มีพระเจ้าจะไม่มีจุดประสงค์อื่นนอกจากการทำลายล้างตัวเอง แต่พระเจ้าไม่ได้ยอมแพ้การสร้างของเขาบุคคลมนุษย์ ดังนั้นเขาจึงเสนออาณาจักรของเขา ในท่ามกลางซากปรักหักพังพระเจ้าทรงสร้างอาณาจักรของพระองค์ยืนหยัดมั่นคงและโดยไม่ทำร้ายเสรีภาพของใครก็ตามจะกระทำการเปลี่ยนแปลงสู่พระเจ้า ใครก็ตามที่เปิดให้เขาจะได้รับชัยชนะจะได้รับการปลดปล่อย ใครก็ตามที่หันมาหาพระองค์จะถึงรุ่งอรุณแห่งความรอดซึ่งเป็นเวลาใหม่ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาวกของพระองค์ เมื่อการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มทำให้ศาสนจักรสามารถแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยนำข่าวสารแห่งความรอดไปยังทุกคนเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความจริงอาจตรัสรู้อย่างแท้จริงและบรรลุเป้าหมายชีวิตของพวกเขาในพระเจ้า กลายเป็นชายและหญิง
กอดที่แข็งแกร่งและน่ารัก
คุณพ่อJosé Erinaldo

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.