CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

quarta-feira, 22 de abril de 2020

ความรักไม่เห็นแก่ตัว

ความรักไม่เห็นแก่ตัว
 เราสามารถมีชีวิตที่มีความรักต่อกันเป็นที่ที่เราพบพระบัญญัติสิ่งที่เราทำได้เราจะทำเพื่อประโยชน์ ให้อภัยและสวดอ้อนวอนเพื่อศัตรูขอให้เราดีด้วยพระเจ้าจะเป็นไปได้ดังนั้นวันหนึ่งเราจะอยู่ในบ้านของพ่อที่ซึ่งความสุขไม่มีที่สิ้นสุดที่นี่บนโลกทุกสิ่งหายวับไป
พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าบิดาของเราเสนอข้อเสนอของนิโคเดมัสในการเลือก โดยไม่บังคับให้เขาทำอะไรเลยพระเยซูทรงเสนอให้ทำตามกฎหมายของพระเจ้า ในชีวิตของเขาคำสอนและปาฏิหาริย์พระเยซูแสดงให้เขาเห็นสิ่งพิเศษ: การปรากฏตัวของพระเจ้า ที่จริงแล้วพระเยซูมาจากที่สูงมาจากพระบิดารู้จักพระบิดาและพระประสงค์ของพระองค์ สิ่งสำคัญสองประการที่พระเยซูเรียกร้องให้รู้และเห็นจริงๆ เขารู้จักพระเจ้าและเขาเป็นพยาน นั่นหมายถึงการเป็นจริง ใครคืออาจารย์ แต่เป็นคนที่รู้จักและได้เห็นจริง ๆ สามารถเป็นพยานในตัวเขาในสิ่งที่เขาเห็น? เช่นเดียวกับพระเยซูสาวกของพระองค์ต้องเป็นเช่นนั้น นอกจากนี้พระเยซูยังมอบของขวัญให้กับนิโคเดมัสว่าเป็นสวรรค์ของแดน 7.13 เขาเป็นบุตรแห่งมนุษย์ผู้ชนะความตายบาปและความชั่วร้าย เขาเป็นกุญแจสำคัญในการตีความกฎหมายของพระเจ้าเพราะเป็นพระคำเพียงคำเดียวและสุดท้ายของบิดาจากนั้นนิโคเดมัสซึ่งเป็นตัวแทนของธรรมเนียมชาวยิวทั้งหมดจะเลือกระหว่างการอยู่ในคำสัญญาหรือรับเอาความเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์
กอดที่แข็งแกร่งและรัก
คุณพ่อJosé Erinaldo
 https://translate.google.com.br
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.