CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 19 de setembro de 2020

มีชีวิตอยู่และรักและรักพระเยซูคริสต์และผู้คน

 มีชีวิตอยู่และรักและรักพระเยซูคริสต์และผู้คน
เราอาศัยอยู่ในโลกที่ทุกสิ่งหมุนรอบตัวเราตั้งแต่เด็กจนกระทั่งค้นพบว่ามีจักรวาลและเราเล็กแค่ไหน ฉันค่อยๆค้นพบว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นลูกของพระบิดาองค์เดียวกันทุกอย่างสวยงามมาก แต่ที่ของเราไม่ได้อยู่ที่นี่และฉันสงสัยว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ ในวันแห่งการหว่านพืชนี้ฉันใช้คำแห่งความรักความรักที่ทำให้สวรรค์เล็กน้อยที่นี่เป็นผงธุลีที่เราไม่เป็นอะไร แต่ในฐานะวิญญาณเราเป็นนิรันดร์
ฉันเอาข้อความนี้ไปเผยแพร่ที่ 4 มุมโลกเช่นคนที่มีเพลงที่จะร้อง พระเจ้าสถิตอยู่ในเราเพียงแค่เชื่อ การรักอีกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงและการอธิษฐานการหายใจในชีวิตของเรา
ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถมองเห็นจินตนาการที่ทำให้เราตาบอดและที่จริงแล้วเราต้องรับใช้คำพูดและลมหายใจ ฉันพยายามเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ ให้ดีขึ้นเนื่องจากฉันยอมรับว่าฉันมีข้อ จำกัด
ทุกสิ่งที่ฉันทำและทำล้วนมาจากความรักที่มีต่อพระเยซูคริสต์และมนุษยชาติ บล็อกและช่องทางที่เรามี พระองค์ต้องการให้เรารักษาพระบัญญัติซึ่งลงมาเพื่อรักอีกฝ่าย งานเขียนทั้งหมดเรียกร้องความรัก เราเป็นคนบาป แต่เราสามารถปรับปรุงเพื่อที่วันหนึ่งเราจะอยู่ในที่ของเรา กอดในหัวใจ 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.