CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

quarta-feira, 28 de abril de 2021

จากที่นี่มีเพียงความรักเท่านั้นที่เกิดขึ้น เพื่อมี

SALMO 50/51

1 visualizaçãohá 6 horas

SALMO 22/23

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

SALMO DE DAVI - SALMO 7

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo 88/89

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo Responsorial: 105(106)

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo Responsorial: 144(145)

 จากที่นี่มีเพียงความรักเท่านั้นที่เกิดขึ้น เพื่อมีชีวิต ทั้งหมดนั้นชีวิตมีให้คุณ รู้รู้ ในทุกวินาทีทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทำ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน วิ่ง โดยไม่เบี่ยงเบนไปจากเส้นทาง จงเชื่อมั่นในรอยยิ้ม และอย่ายอมแพ้ ต้องการต้องการ เปลี่ยนโลกรอบตัวคุณ รู้รู้ การเปลี่ยนแปลงภายในนั้นดีที่สุด ทำ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ชนะ มันคือการเริ่มต้นใหม่ เมื่อดวงอาทิตย์มา เมื่อท้องฟ้าเปิด รู้ว่าฉันจะอยู่ที่นี่ ที่นี่ ขอให้รักในปัจจุบัน มาดูแลพวกเราให้มากขึ้นกันเถอะ ลองคิดให้แตกต่างกันเพราะ ความรักเท่านั้นที่จะไปจากที่นี่ เนื้อร้องโดย: Rogerio Flausino พระเยซูทรงอุทานเสียงดัง:“ ใครก็ตามที่เชื่อในเราไม่ใช่ผู้ที่เชื่อในตัวเรา แต่เป็นผู้ที่ใช้เรามา 45 ผู้ใดเห็นเราก็เห็นผู้ที่ส่งเรามา 46 ฉันเข้ามาในโลกอย่างความสว่างเกรงว่าทุกคนที่เชื่อในตัวฉันจะอยู่ในความมืดมิด 47 หากผู้ใดได้ยินถ้อยคำของเราและไม่ปฏิบัติตามเราก็อย่าตัดสินเขาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยเขาให้รอด 48 ผู้ใดปฏิเสธฉันและไม่ยอมรับคำพูดของฉันก็มีผู้พิพากษาของเขาอยู่แล้วคำที่ฉันพูดจะตัดสินเขาในวันสุดท้าย 49 เพราะเราไม่ได้พูดเพื่อตัวเอง แต่พระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์คือผู้สั่งให้ฉันพูดและพูด 50 และฉันรู้ว่าพระบัญญัติของคุณคือชีวิตนิรันดร์ ดังนั้นสิ่งที่ฉันพูดฉันพูดตามที่พระบิดาตรัสกับฉัน” เขียนโดยยอห์นเพื่อให้ผู้เชื่อมีชีวิตอยู่ในพระนามของพระคริสต์และได้รับความรอด มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.