CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

terça-feira, 12 de outubro de 2021

ไตร่ตรองถึงความเจ็บปวดของพระเยซูคริสต์

 ไตร่ตรองถึงความเจ็บปวดของพระเยซูคริสต์เพื่อเรา ศัตรูไม่สามารถพูดได้ว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรม เห็นราคาสูงสำหรับการได้รับความรอดเพื่อชีวิตอื่น เราใคร่ครวญการเสด็จขึ้นอันเจ็บปวดของพระเยซูที่ทรงแบกไม้กางเขนไปยังคัลวารี น้ำหนักของบาปของโลกบนไหล่เปิดบาดแผลที่ไปถึงกระดูก ผู้ใดต้องการจะตามเรามา จงปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบกตามเรามา ไม้กางเขนทุกวันเป็นหนทางแห่งการไถ่และความรอด การยอมรับไม้กางเขนคือการรักพระเยซูและเลียนแบบพระองค์ บ่าวผู้ซื่อสัตย์ที่ติดตามนายของตนและสละชีวิตเพื่อพี่น้องอีกคนหนึ่ง เราใคร่ครวญการตรึงกางเขนและการสิ้นพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ไม้กางเขน เรื่องอื้อฉาวสำหรับชาวยิว ความบ้าคลั่งของคนต่างชาติ การปลอบโยนและสัญลักษณ์แห่งศรัทธาสำหรับคริสเตียน ขอให้โฮลี่ครอสเป็นความสว่างของเรา… ความทุกข์ทั้งหมดบนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับไม้กางเขนของพระเจ้า ด้วยความรักที่มีต่อมนุษย์และคนบาป เขาจึงแบกรับความเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูก ถ่อมตน ถูกดูหมิ่นและดูถูก ถูกปฏิบัติเหมือนเป็นอาชญากรที่เลวร้ายที่สุด สมบัติล้ำค่าของชาวคริสต์...เพื่อเป็นเกียรติแก่ Holy Cross! จากนั้นเขาก็ฟื้นคืนชีพและไปสวรรค์เพราะพระเจ้าอยู่กับเราเสมอสิ่งที่คุณต้องการให้ถามพระบิดาในพระนามของพระองค์พระเยซูคริสต์

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.