CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 5 de fevereiro de 2022

พระเจ้าอยู่กับคุณ สง่าราศีแด่พระเจ้า

 พระเจ้าอยู่กับคุณ สง่าราศีแด่พระเจ้า

การพาพระคริสต์ไปยังผู้คนเป็นการแสดงความรัก เพราะคนที่รักต้องการคนจำนวนมาก รักแม้กระทั่งคนที่ฉันไม่รู้จัก ฉันเห็นวันหนึ่งอยู่กับคุณและทุกคนในความสุขนิรันดร์เพราะที่นี่ทุกอย่างหายวับไปเราต้องมีชีวิตอยู่โดยไม่ทำร้ายคนอื่น ดื่มจากคำเหล่านี้และรับพระคุณของพระเจ้า

พระเยซูทรงออกจากธรรมศาลาและเสด็จไปยังสิ่งแวดล้อมของชาวประมงริมทะเลสาบเจนเนซาเร็ต ทรงประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ฝูงชนที่กระตือรือร้นที่จะฟังข้อความของพระองค์ ฝูงชนรู้ว่าพระเยซูทรงมีพระวจนะแห่งความหวังแก่ผู้ยากไร้ จากนั้นขณะปีนขึ้นไปบนเรือของเปโตร เขาก็สอนต่อไปและขอให้เปโตรโยนแหลงไปในน้ำลึก แม้กลางคืนจะไร้ผล เปโตรก็ยังเชื่อฟัง และผลที่ได้ก็มากมาย การเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าทำให้เกิดผลในเชิงบวก มันคือการเปลี่ยนแปลง เป็นความไว้วางใจในอำนาจของข่าวประเสริฐที่สร้างผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด หลังจากตกปลาได้สำเร็จ อาจารย์เรียกชาวประมงบางคนให้ติดตามเขาและแบ่งปันภารกิจ จากคนจับปลา มันเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นชาวประมงของผู้คน คนที่เต็มใจจะทำโครงการของคุณ ชุมชนคริสเตียนได้รับเชิญให้โยนแหลงไปในน้ำลึก กล่าวคือ ก้าวข้ามความเท่าเทียม เผชิญความท้าทายโดยไม่ต้องกลัว พระอาจารย์เชื้อเชิญท่านอย่าท้อแท้ในชีวิตเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวและความล้มเหลว แต่ให้พยายามอยู่เสมอโดยไม่ยอมแพ้ หากไม่ได้ผล ลองวิธีอื่น จะมีทางออกเสมอเมื่อมีความไว้วางใจในพระคำของพระเจ้าและเมื่อความพากเพียรมุ่งไปข้างหน้า

ขณะนั้น 1 พระเยซูทรงอยู่ที่ริมทะเลสาบเจนเนซาเรท และฝูงชนก็รุมล้อมพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า 2พระเยซูทรงเห็นเรือสองลำยืนอยู่ริมฝั่งทะเลสาบ ชาวประมงได้ขึ้นบกและกำลังล้างอวน 3 เมื่อปีนขึ้นเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมน เขาขอให้เขาถอยห่างจากฝั่งอีกหน่อย จากนั้นพระองค์ทรงนั่งลงจากเรือสอนฝูงชน 4 เมื่อเขาพูดเสร็จแล้ว พระองค์ตรัสกับซีโมนว่า “จงลงไปในน้ำลึกและเหวี่ยงแหตกปลา” 5ซีโมนตอบว่า “นายเจ้าข้า เราทำงานกันทั้งคืนแต่ไม่พบอะไรเลย แต่ด้วยคำของท่าน เราจะเหวี่ยงแห” 6 เขาจึงทำอย่างนั้น และจับปลาได้มากจนอวนขาด 7จากนั้นพวกเขาจึงส่งสัญญาณให้เพื่อนของตนในเรืออีกลำหนึ่งมาช่วยพวกเขา พวกเขามาเต็มเรือทั้งสองลำจนเกือบจม 8 เมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนั้นก็กราบลงแทบพระบาทพระเยซูตรัสว่า "พระองค์เจ้าข้า ขอทรงไปจากข้าพระองค์เถิด ข้าพระองค์เป็นคนบาป" 9ซีโมนและพรรคพวกของเขาประหลาดใจเพราะจับได้ 10ยากอบกับยอห์นบุตรเศเบดีซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นกัน แต่พระเยซูตรัสกับซีโมนว่า “อย่ากลัวเลย! จากนี้ไปเจ้าจะเป็นชาวประมงหาคน” 11แล้วพวกเขาก็ขึ้นเรือไปที่ฝั่ง ละทิ้งทุกสิ่ง แล้วตามพระเยซูไป สรรเสริญพระองค์ท่านNenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.