CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 2 de agosto de 2020

พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราและพี่น้องของเราทุกคนสามารถทำได้

พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราและพี่น้องของเราทุกคนสามารถทำได้
พลังทั้งหมดถูกมอบให้แก่เขาและเป็นบุตรของพระเจ้าเขากลายเป็นน้องชายของเราแม้ว่าเราจะไม่สมควรได้รับ แต่เป็นเพราะความดีงามของพระเจ้า สิ่งที่เราเรียกว่าปาฏิหาริย์เป็นเพียงการสำแดงของคนที่ทำได้แม้กระทั่งตายเพื่อความรอดของเรา ชีวิตที่กำลังจะตายเพราะมีพลังในการฟื้นฟูสิ่งที่ตายไปแล้ว น้ำพระทัยของพ่อคือการมีความรักดังนั้นหากเราปฏิเสธที่ไม่รักเราจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ทุกสิ่งที่เขียนก็เพื่อแสดงให้เราเห็นถึงความรอด
ในเวลานั้นเมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับความตายของยอห์นผู้ให้รับบัพติสมา 14 13 พระเยซูทรงทิ้งเรือไว้ในเรือเพื่อไปยังที่เปลี่ยว แต่ประชาชนรู้และฝูงชนของเมืองต่างเดินตามเขามา 14 เมื่อเขาลงจากเรือเมื่อพระเยซูเห็นฝูงชนกลุ่มใหญ่เขาก็รู้สึกสงสารเธอและรักษาเธอให้หายป่วย 15 มันเป็นตอนเย็น สาวกรอบพระองค์พูดกันว่า "สถานที่แห่งนี้ร้างแล้วและเวลาก็ดึกแล้วให้ส่งคนเหล่านี้ออกไปซื้ออาหารในหมู่บ้าน" 16 พระเยซูตรัสตอบว่า "ไม่จำเป็นต้องกินอะไรให้" 17 แต่พวกเขาพูดว่า "เรามีขนมปังไม่เกินห้าก้อนและปลาสองตัวที่นี่" 18 "เราพาคุณมา" เขาพูดกับพวกเขา 19 จากนั้นเขาก็ส่งผู้คนไปนั่งบนหญ้านำขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวแล้วมองไปที่ท้องฟ้าและอวยพรพวกเขา จากนั้นเขาก็หักขนมปังและมอบให้กับสาวกของเขาที่แจกจ่ายให้กับประชาชน 20 พวกเขาทั้งหมดกินและเบื่ออาหารและเก็บเศษชิ้นส่วนที่เหลืออยู่เขาก็เก็บได้สิบสองตะกร้า 21 ตอนนี้แขกมีประมาณห้าพันคนไม่นับผู้หญิงและเด็ก
- คำพูดของความรอด!
- มีความสุขกับคุณท่าน!

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.