CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sexta-feira, 15 de janeiro de 2021

ชีวิตของผู้ช่วยอยู่ที่นี่บนโลก

ชีวิตของผู้ช่วยอยู่ที่นี่บนโลก ชีวิตของพระเยซูคริสต์ถูกเขียนขึ้นโดยปราศจากความช่วยเหลือของคำพูดในทุกการสำแดงของธรรมชาติและในทุกความเป็นจริงของชีวิต เราไม่สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงอิทธิพลของพระเยซูแห่งนาซาเร็ ธ พระคุณทั้งหมดมาถึงเราผ่านการสื่อสารที่สร้างขึ้นระหว่างสวรรค์และโลกเมื่อพระเจ้าแห่งรัศมีภาพทรงดูแลโลกที่เต็มไปด้วยบาป เรื่องนั้นประเสริฐวิเศษมาก รัศมีภาพของมันเหนือกว่างานศิลปะของมนุษย์และดูเปล่งประกายในความฉลาดของมันเองท่ามกลางเนินเขาทางตอนใต้ของกาลิลีคือนาซาเร็ ธ พระองค์เกิดมาเป็นกษัตริย์ที่ต่ำต้อยที่สุดในชีวิตของเรา เขาไม่พบที่ใดในเมืองในคืนพิเศษนั้น พระบุตรสูงสุดของพระเจ้าเลือกที่จะเกิดมาในความยากจน พระองค์มาเพื่อแจ้งข่าวดีถึงความรักของพระบิดาที่มีต่อเรา สอนให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยเชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์ทำตามแบบอย่างของพระองค์วันหนึ่งเราอาจอาศัยอยู่ในบ้านของพระบิดา ไม่มีพระเจ้าใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าของเราในความเป็นจริงแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใด มันมาเพื่อคนที่เปิดใจไม่ใช่สำหรับคนที่มีทุกอย่างอยู่แล้ว เขาทิ้งงานเขียนไว้ให้เราหลายเล่มเพื่อเป็นเบาะแสสู่ความรอด เขาทนทุกข์เสียชีวิตและกลับมามีชีวิตเพื่อให้เรารู้ว่าโชคชะตาของเราคือการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์เพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้เข้าไปอยู่กับเขาในสวรรค์ความสุขที่แท้จริง ขอพระเจ้าตรัสรู้และรักษาเราไว้

CUIDADO COM AS GLÓRIAS DO MUNDO - Evangelho: Marcos 1,29-39Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.