CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

quinta-feira, 20 de maio de 2021

การแปลงและเชื่อว่าพระธรรมของพระเยซู


Salmo Responsorial: 105(106)

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo Responsorial: 144(145)

การแปลงและเชื่อว่าพระธรรมของพระเยซูคริสต์จะมีชีวิตนิรันดร์ ในเวลานั้นพระเยซูทรงมองขึ้นไปบนสวรรค์และอธิษฐานโดยตรัสว่า: 20“ พระบิดาผู้บริสุทธิ์เราไม่เพียงอธิษฐานเพื่อพวกเขาเท่านั้น 21 เพื่อว่าทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียวกันในขณะที่คุณพ่ออยู่ในเราและเราในคุณและพวกเขาจะอยู่ในเราเพื่อให้โลกเชื่อว่าคุณได้ส่งเรามา 22 เราให้เกียรติแก่พวกเขาที่คุณมอบให้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนที่เราเป็นหนึ่งเดียวกัน 23 ในพวกเขาและคุณในตัวฉันเพื่อพวกเขาจะได้มาเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์แบบและโลกจะรับรู้ว่าคุณส่งฉันมาและรักพวกเขา เหมือนฉันที่คุณรักฉัน 24 พ่อผู้ที่คุณให้ฉันฉันต้องการให้คุณอยู่กับฉันไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนเพื่อพวกเขาจะได้พิจารณาถึงความรุ่งโรจน์ของฉันสง่าราศีที่คุณมอบให้ฉันเพราะคุณรักฉันมาก่อนการสร้างจักรวาล 25 พ่อที่ชอบธรรมโลกไม่รู้จักคุณ แต่ฉันรู้จักคุณและพวกเขาก็รู้ด้วยว่าคุณส่งฉันมา 26 ฉันทำให้ชื่อของคุณเป็นที่รู้จักและฉันจะทำให้มันเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพื่อความรักที่คุณรักฉันจะอยู่ในพวกเขาและฉันเองก็อยู่ในพวกเขา”

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.