CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 27 de junho de 2021

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด ทรงทำลายความชั่วร้ายและความตาย


Seja inscrito,curta e compartilhe

 พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด ทรงทำลายความชั่วร้ายและความตาย / พระองค์ทรงทำให้ความสว่างและชีวิตที่ไม่เสื่อมสลายส่องผ่านข่าวประเสริฐ (2Tm 1,10) ครั้งนั้น 21 พระเยซูทรงลงเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่ง ฝูงชนจำนวนมากมาล้อมพระองค์ และพระเยซูทรงประทับอยู่ที่ชายหาด 22แล้วเข้าไปใกล้หัวหน้าธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อไยรัส เมื่อเขาเห็นพระเยซู เขาก็ก้มลงแทบพระบาท 23และถามอย่างยืนกรานว่า “ลูกสาวตัวน้อยของข้าพเจ้าอายุมากแล้ว มาวางมือบนเธอเพื่อที่เธอจะได้รักษาและมีชีวิตอยู่!” 24พระเยซูจึงเสด็จไปกับเขา ฝูงชนจำนวนมากตามพระองค์ไปรุมเร้า] 25มีผู้หญิงคนหนึ่งตกเลือดมาสิบสองปีแล้ว เขาต้องทนทุกข์จากหมอหลายคน ใช้ทุกอย่างที่เขามี และแทนที่จะดีขึ้น เขากลับแย่ลงเรื่อยๆ 27เมื่อได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูแล้ว เขาก็เข้ามาใกล้พระองค์จากด้านหลังท่ามกลางฝูงชน และแตะต้องฉลองพระองค์ 28เธอคิดว่า "ถ้าฉันแตะต้องเสื้อผ้าของเขา ฉันจะหายเป็นปกติ" 29เลือดหยุดไหลในทันที และผู้หญิงคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองหายจากโรคแล้ว 30ในไม่ช้าพระเยซูทรงตระหนักว่ามีกองกำลังออกมาจากพระองค์ แล้วหันไปถามท่ามกลางฝูงชนว่า “ใครแตะเสื้อผ้าของฉัน?” 31เหล่าสาวกกล่าวว่า “คุณเห็นฝูงชนรุมทำร้ายคุณ และถามว่า 'ใครแตะต้องฉัน'” 32แต่เขามองไปรอบ ๆ เพื่อดูว่าใครทำ 33ผู้หญิงคนนั้นเต็มไปด้วยความกลัวและตัวสั่นเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ จึงได้เข้ามาใกล้พระบาทของพระเยซูและบอกความจริงทั้งหมดแก่พระองค์ 34พระองค์ตรัสกับนางว่า “ลูกเอ๋ย ความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายโรคแล้ว ไปในความสงบและหายจากโรคนี้” พระเจ้าไม่ได้ทรงทำให้ความตายและพระองค์ไม่ทรงยินดีในความพินาศของคนเป็น 14พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งให้ดำรงอยู่ และสรรพสิ่งในโลกก็แข็งแรง ในนั้นไม่มีพิษแห่งความตาย ความตายที่ครอบงำแผ่นดินโลกก็ไม่มี 15เพราะความชอบธรรมเป็นอมตะ 2.23 พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นอมตะและทรงสร้างเขาตามแบบพระลักษณะของพระองค์เอง 24มันเป็นความอิจฉาของมารที่ความตายเข้ามาในโลก และผู้ที่อยู่ในโลกก็ประสบกับมัน

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.