CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 5 de dezembro de 2020

พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้า


Isaías 29,17-24Leitura do livro do profeta


พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าเสด็จมาเพื่อช่วยประชาชาติ! และด้วยความยินดีในใจของคุณเสียงของคุณจะฟังดูสง่าผ่าเผย (คือ 30,19.30 น.) พระเจ้าผู้ทรงปลอบโยนเราในความทุกข์ยากและอดทนกับเราเชิญเราให้เฉลิมฉลอง พระองค์ทรงเปิดเผยความดีของพระองค์แก่เราและเสริมสร้างความหวังของฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ซึ่งความยุติธรรมดำรงอยู่ ขอพระองค์ทรงสนับสนุนให้เราเตรียมหนทางของพระองค์เพื่อความรักและความสมัครสมานสามัคคีจะกลายเป็นความจริงในหมู่พวกเรามากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งหนึ่งที่คุณไม่สามารถเพิกเฉยได้เพื่อนที่รัก: สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าวันก็เหมือนกับหนึ่งพันปีและหนึ่งพันปีเหมือนวัน 9 พระเจ้าไม่ชักช้าที่จะทำตามสัญญาอย่างที่บางคนคิดเพราะคิดว่าต้องใช้เวลา เขากำลังใช้ความอดทนกับคุณเพราะไม่อยากให้ใครหลง ตรงกันข้ามเขาต้องการให้ทุกคนกลับใจใหม่ 10 วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนโจรและจากนั้นฟ้าสวรรค์จะจบลงด้วยเสียงที่น่าอัศจรรย์ องค์ประกอบต่างๆที่ถูกเผาผลาญโดยเปลวไฟจะสลายไปและโลกจะถูกเผาผลาญด้วยทุกสิ่งที่ได้ทำลงไปในนั้น 11 ถ้าทุกสิ่งกำลังจะสลายไปในทางนั้นความมุ่งมั่นของคุณที่มีต่อชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และเคร่งศาสนาควรเป็นอย่างไร 12 ในขณะที่คุณตั้งตารอคอยวันของพระเจ้าที่กำลังจะมาถึงเมื่อท้องฟ้าที่ลุกเป็นไฟจะละลายและองค์ประกอบต่างๆที่ถูกเผาผลาญด้วยไฟจะละลาย เหรอ? 13 สิ่งที่เราหวังสำหรับตามคำสัญญาของพระองค์คือฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ซึ่งความยุติธรรมจะดำรงอยู่ 14 เพื่อนรักที่อาศัยอยู่ในความหวังนั้นจงพยายามให้เขาพบคุณในชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินและอย่างสันติ กอดกันใหญ่ฉันส่งคำเหล่านี้ด้วยความรัก

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.