CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 7 de fevereiro de 2021

ลูกชายของมนุษย์ พี่น้องทั้งหลายขอให้เรา

ลูกชายของมนุษย์ พี่น้องทั้งหลายขอให้เราถวายเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญตลอดกาลแด่พระเจ้าโดยทางพระเยซูนั่นคือผลของริมฝีปากที่เฉลิมฉลองพระนามของพระองค์ 16 อย่าลืมการทำความดีและการอธิษฐานเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการเสียสละที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย 17 จงเชื่อฟังผู้นำของคุณและทำตามคำแนะนำของพวกเขาเพราะพวกเขาดูแลคุณราวกับว่าพวกเขารับผิดชอบได้ ขอให้คุณทำด้วยความสุขและไม่ใช่กับการร้องเรียนซึ่งนั่นคงไม่ใช่เรื่องดีสำหรับคุณ 20 พระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงปลุกให้เป็นขึ้นจากความตายผู้ซึ่งกลายมาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่โดยอาศัยพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์พระเยซูเจ้าองค์ใหญ่ของเรา 21 ทรงทำให้เขาเหมาะสมกับความดีทุกอย่างเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอให้เขาทำสิ่งที่เขาพอพระทัยในตัวเราให้สำเร็จโดยทางพระเยซูคริสต์ผู้ทรงประทานพระสิริแด่พระองค์เป็นนิตย์นิรันดร์ สาธุ! - คำพูดของพระเจ้า เขาเดินผ่านทุ่งนา เขาปีนขึ้นไปบนภูเขาและพูดถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทำให้แสงสว่างส่องในความมืด ดวงอาทิตย์ขึ้นในทุกหัวใจที่คุณเข้าใจ ที่นอกจากชีวิตที่คุณมี มีอีกชีวิตที่อยู่เหนือไป ... การเกิดใหม่การตายไม่ใช่จุดจบ ทุกสิ่งที่เขาทิ้งไว้ที่นี่ ไม่ผ่านและจะมีอยู่ตลอดไป ดอกไม้ในสถานที่ที่คุณเหยียบ และวิธีที่เหมาะสมที่จะไป ฉันรู้ว่าวันหนึ่งพระองค์จะกลับมา และในทุ่งเดียวกันมองหาสิ่งที่คุณปลูก และเก็บเกี่ยวความดีที่เกิด ร้องไห้เพื่อเมล็ดพันธุ์ที่ตายโดยไม่ออกดอก แต่ยังมีเวลาที่จะปลูก ทำให้ดอกไม้แห่งความดีเติบโตในตัวคุณ ให้คุณ เมื่อพระองค์มาที่นี่ เสียงของเขาพูดถึงความรักเท่านั้น ทุกท่าทางของคุณช่างน่ารัก และสันติสุขพระองค์ทรงนำเข้ามาในหัวใจ
 

Salmo Responsorial: 89(90)

Nenhuma visualizaçãohá 1 dia

Salmo Responsorial: 127(128)

Nenhuma visualizaçãohá 1 dia

Salmo Responsorial: 103(104)

Nenhuma visualizaçãohá 1 dia

Salmo Responsorial: 8

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.