CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 25 de julho de 2021

การทวีคูณของขนมปัง - สันติภาพอยู่กับคุณ !!!

 การทวีคูณของขนมปัง - สันติภาพอยู่กับคุณ !!! 

 การปฏิเสธว่าความจริงที่เกิดขึ้นคือการปฏิเสธพระหรรษทานของพระเจ้า ผู้ชายคนนั้นต้องการแบ่งปัน พระเยซูทรงทำให้ชัดเจนเมื่อเขาเรียกร้องให้เรารักกัน คนเหล่านั้นในทะเลทรายไม่มีที่ไปรับหรือบรรทุกอาหาร เด็กชายมีขนมปัง 5 ก้อนและปลา 2 ตัว การคูณเพิ่มขึ้นเป็นพัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เอลีชาทำไว้ 100 ในพันธสัญญาเดิม กับโมเสสทำให้ขนมปังตกลงมาจากสวรรค์และสำหรับพระเยซูดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ ในสายตามนุษย์ อาหารปรากฏขึ้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว มันคืออาหารของเด็กชายที่ทวีคูณขึ้น หมายสำคัญทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อพิสูจน์ว่าพระคริสต์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงสามารถฟื้นฟูทุกสิ่ง ทรงสร้างเราใหม่ได้ ดำเนินชีวิตโดยไม่ลืมว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ เรามาพยายามดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมเพื่อวันหนึ่งเราจะได้อยู่กับพี่น้องของเราทุกคนในบ้านของพระบิดาในความสุขไม่รู้จบ ฉันเชื่ออย่างนั้น แต่มันจะไม่ง่าย พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะของพระองค์มาเพื่อให้ทุกคนมีความหวังในความรอดเพราะความยุติธรรมของเขาถูกต้อง ถ่อมตัว ให้เราอธิษฐานและเราจะได้รับคำตอบ การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นหนทางสำหรับทุกคนที่ต้องการชีวิตใหม่ กลับใจจากความผิดพลาด และการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เราพูดถึงความรักของพระเจ้าเพราะเขาเต็มใจให้อภัยเราเสมอ เราต้องรัก ไม่ใช่ความรักของโลก แต่เป็นความรักที่สมบูรณ์ซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงสงสารและสำแดงพระพักตร์ของพระองค์แก่เรา ด้วยวิธีนี้เราจะมีความสงบสุขไม่รู้จบ

Camocim Ceará Blog

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.