CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 4 de agosto de 2019

สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้

สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้
พระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแสดงพลังของพระองค์ผู้รอคอยทัศนคติรักของเราต่อกันดังนั้นเราจะได้รับเลือกให้อยู่ในอาณาจักรของเขาในวันเดียวเพราะความรักเรานำคำเหล่านี้มาให้คุณ
มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ไม่เพียง แต่ในขนมปัง แต่ในทุกคำพูดจากปากของพระเจ้า (Mt 4,4)
การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ตามมัทธิว
เมื่อพระเยซูได้ยินถึงการสิ้นพระชนม์ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาพระเยซูเสด็จจากที่นั่นไปในเรือเพื่อไปยังที่เปลี่ยว แต่คนทั้งหลายก็รู้ 14 เมื่อเธอลงมาเห็นพระเยซูจำนวนมากเธอก็รู้สึกสงสารเธอและรักษาเธอให้หายป่วย 15 ตอนบ่าย สาวกรอบพระองค์พูดกับเขาว่า“ สถานที่แห่งนี้ร้างแล้วและเวลาสูงขึ้นแล้วจงยิงคนเหล่านี้เพื่อซื้ออาหารในหมู่บ้าน” 16 พระเยซูตรัสตอบว่า "ไม่จำเป็นต้องเอาของกินให้เขา" พวกเขาพูดว่า "เรามีที่นี่ แต่มีขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัว" 18 "พาเรามา" เขาบอกพวกเขา 19 และพระองค์ทรงส่งประชาชนให้นั่งลงในหญ้าทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแหงนหน้าขึ้นดูฟ้าสวรรค์ทรงอวยพรเขา จากนั้นเขาก็หักขนมปังและมอบให้กับสาวกของเขาที่แจกจ่ายให้กับประชาชน 20 กินและอิ่มหนำแล้วเขาจึงนำตะกร้าที่เหลือไปสิบสองตะกร้า ตอนนี้แขกมีประมาณห้าพันคนไม่รวมผู้หญิงและเด็ก
Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.