CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

quinta-feira, 19 de novembro de 2020

คำสอนของพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา


คำสอนของพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา
คำสอนของพระเยซูมีไว้สำหรับทุกคนเป็นสากล ในคำสอนนี้พระเยซูตรัสชัดเจนว่าสาวกของพระองค์ไม่ควรดำเนินชีวิตด้วยความคิดของตนเองอย่ากลัวที่จะแบกกางเขนและติดตามผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ทำให้ชีวิตของพวกเขาเป็นของขวัญที่แท้จริงจากการให้ตัวเองเพื่อประโยชน์ของคนทั้งปวง นอกจากนี้พวกเขาจะต้องไม่เอาชีวิตของพวกเขาไปใช้กับบางสิ่งโดยเด็ดขาดในแง่ของการไม่ "เหนื่อย" เพราะเห็นแก่อาณาจักรสวรรค์ ชีวิตของทุกคนเป็นของขวัญ แต่ต้องมีให้เพื่อความรอดตามพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งที่ตรงกันข้ามคงไม่ใช่ชีวิต การอยากช่วยชีวิตคนตามความคิดของมนุษย์ก็เหมือนกับการทำถนนสายมรณะเพราะการเลือกนั้นมักจะฝืนธรรมชาติ พระเยซูทรงประทานชีวิตที่แท้จริง: ชีวิตของพระองค์เองชีวิตนิรันดร์ สาวกต้องไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆของโลกและความมั่งคั่งของมันพวกเขาจะต้องไม่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ที่ไม่สามารถกอบกู้ได้ พวกเขาจะต้องแยกตัวออกเป็นอิสระสนับสนุนพร้อมใช้งานและเป็นผู้รักความดีและความจริง ผู้ที่มีความกล้าหาญที่จะ“ สูญเสีย” ชีวิตของโลกจะได้รับชีวิตของพระเจ้า
ความงดงามของการเป็นสาวกของพระคริสต์คือการรู้ว่าเราได้รับการระบุตัวตนกับพระองค์เราไม่ได้รับประกาศนียบัตรแห่งความไร้สาระเรามีคุณค่าในฐานะมนุษย์เราค้นพบความเปราะบางของเราและความเป็นมนุษย์ที่เราต้องอยู่ทุกขณะเราค้นพบของขวัญที่เราเป็นและของประทานที่เราเป็น เรามีเพื่อผลดีของศาสนจักรและเพื่อความรอดของโลกและเราอยู่ที่นี่ไม่ใช่ไร้ประโยชน์ แต่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสำหรับการสร้างอาณาจักรแห่งความรักความจริงและชีวิตของพระองค์
สังคมนี้ต้องการคริสเตียนสาวกแท้ชายและหญิงที่หลงใหลในความจริงความรักและชีวิต ชายและหญิงแห่งศรัทธาและความหวัง ผู้คนมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ในการรับรู้ทางร่างกายและจิตวิญญาณของมนุษย์ สาวกหันมาหาพระเจ้าโดยสิ้นเชิงและเพราะพระองค์เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งมวล กอดที่รักใคร่

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.