CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 19 de junho de 2021

การแปลง ให้เราเชื่อฟังและสงบสุข พระเจ้า


Evangelho (Mateus 12,38-42)

1 visualização 2 dias atrás

Salmo Responsorial 49/50

Nenhuma visualização 2 dias atrás

AGRADECIMENTO E PEDIDOS

 การแปลง ให้เราเชื่อฟังและสงบสุข พระเจ้าตอบโยบจากท่ามกลางพายุและตรัสว่า 8“ผู้ทรงปิดทะเลด้วยประตูเมื่อมันพุ่งออกมาจากครรภ์มารดาของเขา 9เมื่อเราให้เมฆแก่เขาสำหรับเสื้อผ้าและหมอกหนาสำหรับผ้าคาดเอว 10เมื่อข้าพเจ้าทำเครื่องหมายขอบเขตและตั้งประตูและแม่กุญแจ 11และกล่าวว่า 'เจ้าจะมาที่นี่ ไม่เกินเลย ความเย่อหยิ่งของคลื่นของเจ้าหยุดลงแล้วหรือ?” พี่น้องทั้งหลาย 14ความรักของพระคริสต์กดดันเรา ขณะที่เราเชื่อว่าคนคนหนึ่งตายเพื่อทุกสิ่ง และในไม่ช้า ทุกคนก็ตาย 15ตามจริงแล้ว พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เพื่อคนเป็นจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองอีกต่อไป แต่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขาและฟื้นคืนพระชนม์ 16ต่อจากนี้ไปเราจะไม่รู้จักใครเลยโดยธรรมชาติของมนุษย์ และถ้าเราเคยรู้จักพระคริสต์ตามเนื้อหนัง ตอนนี้เราไม่รู้จักพระองค์อย่างนั้น 17ฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ โลกใบเก่าได้หายไป ทุกสิ่งใหม่แล้ว ผู้เผยพระวจนะผู้ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้ว / ได้เกิดขึ้นแล้วและได้ปรากฏให้เห็นท่ามกลางพวกเรา / เป็นพระเจ้าที่ประชาชนของเขามาเยี่ยม / ประชากรของเขาพระเจ้าของฉันได้ไปเยือน (ลก 7,16) – 35ในวันนั้น เวลาพลบค่ำ พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ไปธนาคารอื่นกันเถอะ!” 36พวกเขาเลิกฝูงชนและพาพระเยซูไปในเรือเช่นเดียวกับพระองค์ ยังมีเรือลำอื่นอยู่กับเขา 37ลมพัดแรงมาก คลื่นซัดเข้าเรือจนเรือเต็มแล้ว 38พระเยซูทรงประทับบนหมอนหนุนหลัง เหล่าสาวกปลุกพระองค์ให้ตื่นแล้วทูลว่า “ท่านอาจารย์ พวกเรากำลังจะพินาศแล้ว ท่านไม่สนใจหรือ?” 39พระองค์ทรงลุกขึ้นสั่งลมและทะเลว่า “เงียบ! หุบปาก!" ลมหยุดและมีความสงบมาก 40แล้วพระเยซูตรัสถามเหล่าสาวกว่า “ทำไมพวกท่านจึงกลัวนัก? ยังไม่มีศรัทธาเหรอ?” 41พวกเขารู้สึกกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่า "นี่ใครเล่า แม้แต่ลมและทะเลก็ยังเชื่อฟัง" พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงสามารถช่วยเราได้ ต้องการการกลับใจใหม่ของเรา เพื่อวันหนึ่งเราจะได้อยู่กับพระองค์ในความสุขไม่รู้จบ


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.