CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 27 de junho de 2021

ประกาศ – ทูตสวรรค์ประกาศให้แมรี่ว่าเธอจะเป็นแม่ของบุตรของพระเจ้า

 ประกาศ – ทูตสวรรค์ประกาศให้แมรี่ว่าเธอจะเป็นแม่ของบุตรของพระเจ้า – ใช่…พรหมจารีจะตั้งครรภ์ เราใคร่ครวญการประกาศของทูตสวรรค์กาเบรียลถึงแม่พระและการจุติของพระวจนะของพระเจ้าในครรภ์ของเธอ “นี่คือผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปตามคำของท่าน” – ในที่นี้ เราเห็นความไม่เห็นแก่ตัวของมารีย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรักต่อพระเจ้า และการเสียสละตนเอง การทำสมาธิ: วันนี้พระเจ้าเรียกให้เราตอบพระเยซูว่าใช่ เกิดในใจเราในชีวิต ให้ความหมายแก่ชีวิตทางโลกของเรา และยอมรับแผนการของพระเจ้าเพื่อความรอดของเรา เราใคร่ครวญการมาเยือนของแม่พระที่นักบุญเอลิซาเบธ “และรีบจากไป เขาไปที่ภูเขาเพื่ออยู่กับลูกพี่ลูกน้องซึ่งอยู่ในวัยชราแล้วและกำลังตั้งครรภ์”…. อิซาเบลทักทายเธอ: คุณได้รับพร... ฉันจะสมควรได้รับแม่ของพระเจ้าของฉันมาเยี่ยมฉันได้อย่างไร เมื่อคุณเดินผ่านประตู เด็กก็กระโดดเข้ามาในครรภ์ของฉัน แมรี่ตอบว่า: “จิตวิญญาณของฉันสรรเสริญพระเจ้า… วิญญาณของฉันชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของฉัน!” ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือคนขัดสนมากที่สุด วันนี้พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำงานในสวนองุ่นของพระองค์ ให้พ้นจากการปลอบโยนของเราและแสวงหาคนขัดสน ไม่ใช่แค่ขนมปังเท่านั้น แต่ด้วยความรัก การสนับสนุน และความรู้ในพระวจนะของพระเจ้า เราใคร่ครวญการประสูติขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราในเมืองเบธเลเฮม พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงอานุภาพเช่นนี้มาหาเรา… พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นเนื้อหนัง ละทิ้งความเป็นพระเจ้าของพระองค์ และกลายเป็นมนุษย์ที่ยากจนเหมือนเราในทุกสิ่งยกเว้นในบาป พระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่เรามีหรือครอบครองในโลกนี้สำคัญเมื่อเทียบกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น… สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ชีวิตนิรันดร์ ความเย่อหยิ่งของทูตสวรรค์ที่ต้องการเป็นพระเจ้าทำให้เกิดบาป และค่าจ้างของบาปคือความตาย… …ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นกุญแจสู่ความรอดทั้งหมดของเรา ใจที่บริสุทธิ์ การยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างจริงใจคือการเชื่อฟัง และค่าจ้างของการเชื่อฟังคือชีวิตนิรันดร์ ผู้ใดที่เชื่อในตนเอง ให้ผู้นั้นตาย เราจะปลุกเขาให้ฟื้นขึ้นมา พระคัมภีร์เป็นวิธีตามหาพระเยซู เมื่อเราหลงทางหรือหันเหจากทางนั้น ผลที่ตามมาคือความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ในการค้นหาการอ่าน ศึกษา และไตร่ตรองพระคัมภีร์ทุกวัน เราสามารถแสวงหาการเผชิญหน้าหรือพบปะกับพระเจ้าของเรา แล้วดำเนินชีวิตตามคำและคำสอนเหล่านี้โดยเร็วที่สุด และเช่นเดียวกับพระเยซู เติบโตในการเชื่อฟังและดูแลสิ่งของของพระบิดา

Glory The God.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.