CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 9 de abril de 2022

การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลมของพระเยซู!!!

 การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลมของพระเยซู!!!

 การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลมของพระเยซู ในพระเยซูคริสต์ทำให้เรารู้จักพระผู้มาโปรดที่แท้จริง แต่ไม่ใช่ในรูปของอิสราเอล แต่ตามที่เปิดเผยบนไม้กางเขน ในภาพของการเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม เขาไม่ได้ขี่ม้า แต่เป็นลา ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเขาไม่ได้มาเพื่อต่อสู้ทางการเมือง สงครามที่เขาทำขึ้นเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากพันธนาการแห่งความชั่วร้าย และทำให้พวกเขาเป็นไทสำหรับพระเจ้า เขามาเพื่อต่อสู้กับความบาป เพื่อที่มนุษยชาติจะได้มีส่วนร่วมในอาณาจักรที่แท้จริง ผู้ซึ่งถือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขา โดยความอัปยศอดสูของเขา การเชื่อฟังจนถึงจุดตายบนไม้กางเขน เอาชนะความชั่วร้าย และให้สภาพชีวิตใหม่แก่มนุษย์

มีการแสดงตรรกะสองประการในรายการของพระเยซู: วิธีคิดของโลก แสดงโดยผู้ที่ต้องการให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ทางการเมือง และตรรกะตามความคิดของพระเยซูเองที่มาในสภาพของผู้รับใช้ และไม่ปรารถนาอำนาจ ของการครอบงำ ความจริงก็คือสำหรับเขา ตรรกะของเจ้าหน้าที่ชาวยิวซึ่งเปี่ยมล้นด้วยความเป็นโลกล้วนมีชัยเหนือเขา เมื่อถึงเวลา พระเยซูทรงยอมให้พระองค์ถูกจับเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระบิดา 2. ลูกาบอกว่า "ฝูงชนทั้งหมด" พาพระเยซูไปหาปีลาต แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของประชากรของพระเจ้าและหลายคนก็ต่อต้านผู้บริสุทธิ์ นอกจากนี้ คำว่า "ฝูงชน" ยังหมายถึงคนบาปทุกคน เพราะเพราะบาป มนุษย์ทุกคนจึงทรยศต่อพระบุตรของพระเจ้า และกล่าวหาพระองค์ในเรื่องเท็จ ผู้บริสุทธิ์ถูกเรียกว่าโค่นล้มเพราะห้ามการจ่ายภาษีให้ซีซาร์และเรียกตนเองว่าพระเมสสิยาห์กษัตริย์ ข้อกล่าวหานี้ติดปากพวกผู้นำที่ไม่สามารถต้านทานพระเยซูและประกาศว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว ในทางกลับกัน ปีลาตในฐานะคนนอกศาสนา ได้ตระหนักถึงความบริสุทธิ์ของพระเยซู ในขณะที่สมาชิกของ "คนของพระเจ้า" ไม่เห็นความไร้เดียงสา แต่มีเพียงคำโกหกที่พวกเขาประดิษฐ์ขึ้นเองและบังคับใช้กับ "จำเลย" จากมุมมองทางการเมือง พระเยซูไม่เป็นภัยคุกคามต่อโรมหรือต่อปีลาต เพราะอาณาจักรของพระองค์ไม่สอดคล้องกับตรรกะของโลก โดยตระหนักว่าปีลาตไม่เชื่อข้อกล่าวหาเหล่านี้ พวกเขาจึงพูดต่อไปโดยอ้างว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ปลุกปั่นผ่านคำสอนของพระองค์ในแคว้นกาลิลี ดังนั้นปีลาตจึงส่งเขาไปหาเฮโรดผู้สอบสวนเขา แต่ไม่มีคำตอบ เพราะสิ่งที่เขาต้องการนั้นไม่เป็นความจริง เฮโรดและทหารเยาะเย้ยและดูหมิ่นพระเยซูและมอบเขาคืนให้ปีลาต ผู้ซึ่งเฆี่ยนตีเขาเพื่อทำให้ผู้มีอำนาจของชาวยิวพอใจและยุติการพิพากษาเท็จนั้น ความพยายามสามครั้งของปีลาตยังไม่เพียงพอ พวกเขาต้องการให้ผู้บริสุทธิ์สิ้นพระชนม์และถูกตรึงที่กางเขน เพราะสำหรับพวกเขาแล้ว มีคนที่ถูกปัพพาชนียกรรม ถูกมองว่าถูกพระเจ้าสาปแช่ง (Dt 21:23) เพื่อไม่ให้ใครติดตามเขา ด้วยความกระหายเลือดและความมืดบอดภายในอย่างรุนแรง หน่วยงานเหล่านี้สัมผัสความจริงด้วยการโกหก ผู้บริสุทธิ์โดยคนบาป ผู้บริสุทธิ์โดยผู้ถูกโค่นล้มและการสังหาร พระเจ้าโดยซีซาร์ สถานะของพวกเขาในฐานะประชากรของพระเจ้าโดยการบูชารูปเคารพ โดยไม่ขัดขืน ปีลาตซึ่งเป็นฆาตกรและยึดมั่นในอำนาจได้ส่งผู้บริสุทธิ์ไปยังสัตว์ป่าเพื่อนำไปตรึงที่ไม้กางเขน

3. มนุษยชาติดูถูกพระเยซู ถ่มน้ำลายใส่เขา เยาะเย้ยเขา ข่มเหงเขาให้มากที่สุด ทำให้เขาอับอายจนตาย ขับไล่เขาว่าเป็นโจรที่อันตราย เป็นความอัปยศอย่างมโหฬาร ผู้สาปแช่งโดยพระเจ้า มนุษย์แต่ละคนได้ทำสิ่งเหล่านี้สำเร็จแล้วและยังคงทำต่อไปในทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม หลายคนกลับใจใหม่ระหว่างทาง ผู้หญิงบางคนต้องทนทุกข์ สาวกบางคนด้วย และแน่นอนว่าพระแม่มารีผู้รู้สึกถึงลูกชายผู้บริสุทธิ์ของเธอและคนที่ทรยศต่อพระองค์ ความเจ็บปวดของแมรี่ เมื่อเผชิญกับสิ่งนี้ ไม่อาจบรรยายได้ เงียบและรับรอง เธอตั้งครรภ์โดยปราศจากบาปดั้งเดิมด้วยคุณค่าแห่งกางเขนของลูกชายของเธอ ไม่ได้มีส่วนร่วมในความอัปยศอดสูของไททานิค แต่ทนทุกข์เพื่อลูกชายของเธอและเพื่อมนุษยชาติที่ปฏิเสธเขาในอีกด้านหนึ่งเมื่อมนุษยชาติเดียวกันนั้นจากเขาได้รับเพียงความรัก . นอกจากคุณแม่ที่น่ารักคนนี้แล้ว ยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ต้องทนทุกข์และพระเยซูทรงแสดงความรักและความเอาใจใส่จากพระองค์ และทำให้พวกเขาตระหนักถึงอนาคตของความทุกข์ สิ่งที่พวกเขาทำกับพระองค์ พวกเขาจะกระทำแก่บรรดาผู้สัตย์ซื่อต่อพระองค์ด้วย โลกไม่เคยหยุดข่มเหงพระเยซูคริสต์และผู้ติดตามของพระองค์อย่างเกลียดชัง

4. ต่อหน้าชายที่ถูกตรึงกางเขนเป็นผู้นำที่เยาะเย้ยและพูดว่า: "เขาช่วยคนอื่นให้เขาช่วยตัวเองถ้าเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าผู้ถูกเลือก" ผู้นำศาสนาดังกล่าว ที่เหนือสิ่งอื่นใด ควรต้อนรับพระเมสสิยาห์ของพระเจ้า เนื่องจากพวกเขามีกุญแจสู่ความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ สามารถตีความธรรมบัญญัติและแสดงให้พระเยซูปรากฏแก่ชาวอิสราเอลทั้งหมด ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกเขาควรทำ พวกเขาเป็นผู้ไม่เชื่อ ไร้มนุษยธรรม และไม่ซื่อสัตย์ ขณะแลกเปลี่ยนพระผู้ช่วยให้รอดของโลกเพื่อซีซาร์ ทุกสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาล้มลงกับพื้นเมื่อพวกเขาหันหน้าเข้าหาพระเยซู โดยการปฏิเสธพระองค์ พวกเขาดูถูกพระบิดาผู้ทรงเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.