CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 18 de setembro de 2021

เพราะฉันคือเพื่อนของคุณ!!!

 เพราะฉันคือเพื่อนของคุณ!!!

เราอยู่ที่นี่เพื่อระลึกถึงพระเยซู บางทีอาจจะอีกครั้ง เราไม่ต้องกลัว ถ้าเขาอยู่กับเรา เพราะเขาคือลูกของพระเจ้า ผู้สร้างทุกสิ่ง เราใช้ชีวิตได้ รู้ว่าเราต้องดีขึ้น เพื่อมีชีวิตใหม่ในอนาคต . ในชีวิตใหม่ ทุกอย่างคือคำเตือน เพื่อช่วยเรา 24 พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากพระวิหารและเสด็จดำเนินไป เหล่าสาวกมาเฝ้าพระองค์เพื่อแสดงอาคารต่างๆ ของพระวิหารแก่พระองค์ 2 “คุณเห็นทั้งหมดนี้ไหม” เขาถาม “ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่าจะไม่มีหินเหลืออยู่ที่นี่ พวกเขาทั้งหมดจะถูกโค่นล้ม” 3 เมื่อพระเยซูประทับนั่งบนภูเขามะกอกเทศแล้ว เหล่าสาวกมาหาพระองค์เป็นการส่วนตัวและตรัสว่า “บอกเราที สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด? และอะไรจะเป็นสัญญาณของการมาและการสิ้นสุดของกาลเวลา?” 4 พระ​เยซู​ตอบ​ว่า “ระวัง​ไม่​ให้​ใคร​หลอก​คุณ. 5 เพราะหลายคนจะมาในนามของเราและพูดว่า 'เราคือพระคริสต์!' และจะหลอกลวงคนเป็นอันมาก 6 คุณจะได้ยินเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม แต่อย่ากลัวเลย มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น แต่ยังไม่สิ้นสุด 7 ชาติจะลุกขึ้นสู้ชาติ และอาณาจักรต่อราชอาณาจักร จะเกิดการกันดารอาหารและแผ่นดินไหวในหลายพื้นที่ 8 ทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวด 9 “แล้วพวกเขาจะมอบเจ้าให้ถูกข่มเหงและประหารชีวิต และบรรดาประชาชาติจะเกลียดชังเจ้าเพราะเห็นแก่เรา 10 คราวนั้นคนเป็นอันมากจะขุ่นเคือง ทรยศและเกลียดชังกัน 11และจะมีผู้เผยพระวจนะเท็จจำนวนมากเกิดขึ้นและหลอกลวงคนเป็นอันมาก 12เพราะความชั่วเพิ่มขึ้น ความรักของคนเป็นอันมากจะเย็นลง 13 แต่ผู้ใดที่อดทนจนถึงที่สุดจะรอด 14 และข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วอวสานจะมาถึง 15 “ดังนั้น เมื่อเจ้าเห็น 'สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันน่าสยดสยอง' [a] ซึ่งผู้เผยพระวจนะดาเนียลพูดในที่บริสุทธิ์—ใครก็ตามที่อ่านก็เข้าใจ—16 แล้วให้ผู้ที่อยู่ในยูเดียหนีไปที่ภูเขา 17 ผู้ใดก็ตามที่อยู่บนหลังคาบ้านของเจ้าไม่ลงไปหยิบสิ่งใดจากหลังคาบ้านของเจ้า 18 ผู้ที่อยู่ในทุ่งนาอย่ากลับมาหาเสื้อคลุมของตน 19 วันนั้นช่างเลวร้ายสักเพียงไรสำหรับสตรีมีครรภ์และมารดาที่เลี้ยงดูบุตร! 20 อธิษฐานขอให้การหลบหนีของคุณไม่เกิดขึ้นในฤดูหนาวหรือวันเสาร์ 21 เพราะเมื่อนั้นจะมีความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนบัดนี้ และจะไม่มีอีกเลย 22 ถ้าวันเหล่านั้นไม่สั้นลง จะไม่มีใครรอด[b]; แต่เพื่อประโยชน์ของผู้เลือกสรรวันเหล่านั้นจะถูกตัดให้สั้นลง 23 ถ้าใครพูดกับคุณว่า 'ดูนี่สิพระคริสต์!' หรือ 'พระองค์อยู่ที่นั่น!' อย่าเชื่อเลย 24 ด้วยว่าพระคริสต์จอมปลอมและผู้เผยพระวจนะเท็จจะปรากฏตัวขึ้นซึ่งจะทำการอัศจรรย์และการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่เพื่อหลอกแม้กระทั่งผู้ที่ทรงเลือกไว้ ถ้าเป็นไปได้ 25 ดูเถิด เราเตือนท่านล่วงหน้าแล้ว 26 "ฉะนั้นถ้าใครพูดกับเจ้าว่า 'เขาอยู่ที่นั่นในถิ่นทุรกันดาร!' หรือ: 'เขาอยู่ในบ้าน!' อย่าไปเชื่อมัน 27 ด้วยว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกฉันใด การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้น 28 ที่ใดมีซากศพ ที่นั่นแร้งจะรวบรวม 29 “ทันทีหลังจากความทุกข์ลำบากในสมัยนั้น 'ดวงอาทิตย์จะมืด และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวจะร่วงหล่นจากฟ้า และพลังแห่งสวรรค์ จะสั่นสะเทือน’[c] 30 “แล้วเครื่องหมายแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏในสวรรค์ และบรรดาประชาชาติทั่วโลกจะคร่ำครวญและเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆในสวรรค์ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีอันยิ่งใหญ่ 31 และพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ออกไปด้วยเสียงแตรดังสนั่น และพวกเขาจะรวบรวมผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้จากลมทั้งสี่จากปลายฟ้าข้างหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่ง 32 “จงเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ เมื่อกิ่งก้านของมันแตกกิ่งก้านและใบของมันแตกหน่อ ท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว 33เช่นเดียวกันเมื่อท่านเห็นสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แล้ว จงรู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ที่ประตู 34 ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่าคนรุ่นนี้จะไม่ล่วงไปจนกว่าสิ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น 35 สวรรค์และโลกจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของเราจะไม่มีวันสูญสิ้น หากคุณรู้จักคำเหล่านี้ดี จงมั่นใจหรือพยายามทำความรู้จักและมีความสุข
lah.

camocim ceara blog frota BECAUSE I AM YOUR FRIEND Em vez disso, pesquise camocim ceara blog frota BECAUSE I AM YOUR FRIEN
Novo
Novo


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.