CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 5 de maio de 2018

ฉันต้องการคุณสำหรับพระเจ้า

เป็นพระเจ้าพระวจนะเป็นเนื้อหนัง ชาตินี้เป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งในความรักแล้วเพราะการปลดปล่อยตัวตนของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ จำกัด และไม่สมบูรณ์ แน่นอนบาปน้อยกว่า แต่ในทุกอย่างก็เท่ากับเราคน 100% เขามาพบเราพูดคุยกับเราราวกับเท่ากับเราคนหนึ่งจากตัวเราเอง เขาเดินเข้าไปในประวัติศาสตร์การสนทนากับเราภายในตัวเราเพื่อสอนเราจากภาษาของเราเอง ยิ่งกว่านั้นพระองค์ได้ทรงรับความผิดบาปของเราความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของเราทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดกับการแยกตัว พระองค์ทรงดำเนินต่อไปด้วยความรักและยอมจำนนต่อทุกคนที่ต้องการการทำลายล้างของพระองค์สำหรับทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยบาปของเรา ในขณะที่ถูกส่งโดยกบฏศาสนา (ศาลสูงสุด) ทรยศในความรัก (ยูดาสอิสคาริโอและการทรยศทางการเมือง (ปีลาต) พระเยซูให้ตัวเองขึ้นโดยเฉพาะเพื่อความรอดของทุกคนรักพวกเขาไปยังจุดสิ้นสุด. เขาให้อภัยทุกคนและทุก จะช่วยให้ชีวิตของเขา. เมื่อขึ้นมาทำให้ตัวเองเป็นอาหารสำหรับทุกคนที่ได้กลายเป็นสาวกที่แท้จริงของเขาเพื่อนข้าราชการไปสู่ความรอดของโลก7. การรักไม่ได้มีอารมณ์รักเพียงแค่รู้สึกบางสิ่งบางอย่างสำหรับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างการที่ได้รักคือเพื่อให้สามารถที่จะทำขึ้นของขวัญสำหรับความรอดของคนอื่น ๆ ที่แม้ว่าจะเป็นศัตรูอย่างโจ๋งครึ่ม คนที่รักเป็นพระเยซูไม่ได้เป็นศัตรูของทุกคนที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครแม้ว่าคุณจะมีศัตรูประกาศคนที่คิดถึง แต่ตัวเองและ "ความรัก" โดยสัญชาตญาณ และเป็นผู้หนึ่งที่อยากจะอยู่ในฐานะสาวกที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ถูกออกแบบมาเพื่อหาไม่เจอความรักของหนึ่งสำหรับตัวเองแม้ว่าจะมีความสำคัญมากมายต่อการดำรงอยู่ของมัน แต่เป็นความรักสำหรับเขาแม้ว่าพวกเขาจะต้องไปผ่านความเจ็บปวด ศิษย์ถูกทิ้งให้อยู่กับความเจ็บปวดเพื่อมอบความรักเท่านั้น ดังนั้นสาวกจึงกลายเป็นเพื่อนของพระเยซู ด้วยวิธีนี้จะให้ผลที่พระเจ้าทรงคาดหวัง และเขาจะบรรลุทุกสิ่งที่พระบิดาได้ทรงเรียกร้องในพระนามของพระเยซูคริสต์8. "ไม่ใช่คุณที่เลือกผม แต่ผมเลือกคุณและแต่งตั้งคุณให้ไปผลและผลไม้ของคุณยังคงอยู่" ความคิดริเริ่มของทางเลือกคือพระเจ้า เราทุกคนเรียก แต่เลือกเฉพาะผู้ที่ตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยความเต็มใจ พระเจ้าต้องการให้เราเพราะพระองค์และเพราะพระองค์สำหรับภารกิจที่ช่วยชีวิต ผลไม้มาจากการกระทำของพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของผู้ที่ได้รับการเรียกและเลือกโดยพระเจ้าเอง ไม่มีใครสามารถกำหนดเองภารกิจศักดิ์สิทธิ์เพราะมันแสดงให้เห็นอย่างน้อยปลอม, หลอกลวง, ผู้เผยพระวจนะเท็จ การเรียกของพระเจ้าจะผ่านการยืนยันจากศาสนจักรของพระองค์ในประวัติศาสตร์ คริสตจักรบนหินเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการเดินไปพร้อม ๆ กับพระเจ้าและความสำเร็จตามพระทัยของพระองค์โดยอาศัยประสบการณ์แห่งความรัก โดยการรักซึ่งกันและกันในขณะที่พระเยซูทรงรักเราเราจะสร้างโลกที่มนุษย์สามารถเป็นภาพลักษณ์และความคล้ายคลึงกันของพระเจ้าบุตรของพระเจ้าและมนุษย์ได้อย่างแท้จริงกอดที่แข็งแกร่งและน่ารักพ่อJosé Erinaldo

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.