CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

terça-feira, 30 de março de 2021

«คุณจะรักคนต่อไป มันเหมือนกันอย่างไร»

 

2 visualizaçõeshá 19 horas

Salmo Responsorial: 118(119)

Nenhuma visualizaçãohá 19 horas

Salmo Responsorial: 129(130)

Nenhuma visualizaçãohá 19 horas

Salmo Responsorial: 137(138)

Nenhuma visualizaçãohá 20 horas

Salmo Responsorial: 50(51)

Nenhuma visualizaçãohá 20 horas

Salmo Responsorial: 33(34)

«คุณจะรักคนต่อไป มันเหมือนกันอย่างไร» พระเยซูตรัสกับสานุศิษย์ว่า: "รักกันเหมือนที่เรารัก" (ยน 13:34) 2669 เมื่อตอบคำถามเกี่ยวกับพระบัญญัติข้อแรกพระเยซูตรัสว่า«ประการแรกคือ: "ฟังอิสราเอลพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวคุณจะรักพระเจ้าของคุณด้วยสุดจิตสุดใจของคุณ ด้วยความเข้าใจและด้วยกำลังทั้งหมดของคุณ! ". ประการที่สองคือ "คุณจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" ไม่มีบัญญัติอื่นใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่า» (มก 12, 29-31) และอัครสาวกเปาโลเล่าว่า“ ใครก็ตามที่รักเพื่อนบ้านก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ในความเป็นจริง: บัญญัติอื่นใดสรุปเป็นประโยคเดียว: "คุณจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" ความรักไม่ทำร้ายผู้อื่น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความรักที่พบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์” (รม. 13: 8-10) เราจำสัปดาห์แห่งความเจ็บปวดของบุตรของพระเจ้าพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเราให้รอด แต่สำหรับสิ่งนี้เราจำเป็นต้องเปิดใจและเมตตาต่อกันเพื่อให้มีค่าควรที่จะอยู่ในบ้านของพระบิดาทุกสิ่งที่นี่กำลังผ่านไปและแก่ลง ทุกสิ่งพิสูจน์เรา แต่กับพระคริสต์เท่านั้นที่เราจะเห็นความจริง เขายังมีชีวิตอยู่และสามารถทุกอย่างเส้นทางความจริงและชีวิต พระเจ้าตรัสรู้และปกป้องคุณแสดงสีหน้าและเมตตาเรา ด้วยความรักฉันโอบกอดคุณ

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.