CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 26 de março de 2022

ลูกชายตัวน้อยของเราแต่ละคน

 ลูกชายตัวน้อยของเราแต่ละคน

 พี่น้อง 17 ถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ โลกใบเก่าหายไป ทุกอย่างใหม่ในขณะนี้ 18และทุกสิ่งมาจากพระเจ้า พระองค์ได้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์เองโดยทางพระคริสต์ และทรงมอบหมายให้เราปฏิบัติภารกิจเรื่องการคืนดีกัน 19เพราะว่าในพระคริสต์ พระเจ้าได้ทรงทำให้โลกคืนดีกับพระองค์เอง มิได้ทรงใส่ร้ายมนุษย์ แต่ทรงประทานพระวจนะแห่งการคืนดีไว้ในเรา 20 ดังนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์ และพระเจ้าเองเป็นผู้เตือนใจผ่านเรา ในพระนามของพระคริสต์ เราขอร้องท่าน จงคืนดีกับพระเจ้าเถิด 21 พระเจ้าได้ทรงสร้างพระองค์ผู้ไม่ทำบาปให้เป็นบาปเพื่อเรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าในพระองค์

พระวรสารเขียนโดย: ลูกา 15,1-3,11-32

ฉันจะลุกขึ้นไปหาพ่อและพูดว่า: / พ่อของฉัน ฉันได้ทำผิดต่อสวรรค์และต่อคุณ (ลูกา 15:18) - ร.

ในเวลานั้น คนเก็บภาษีและคนบาปมาหาพระเยซูเพื่อฟังพระองค์ 2แต่พวกฟาริสีและธรรมาจารย์วิพากษ์วิจารณ์พระเยซูว่า “คนนี้ยินดีต้อนรับคนบาปและรับประทานอาหารกับเขา” 3แล้วพระเยซูตรัสคำอุปมานี้แก่พวกเขาว่า 11“ชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคน 12บุตรชายคนเล็กพูดกับบิดาว่า 'บิดาเจ้าข้า ขอแบ่งมรดกของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเถิด' และพ่อก็แบ่งสินค้าระหว่างกัน 13 สองสามวันต่อมา ลูกชายคนสุดท้องรวบรวมสิ่งที่เป็นของเขาและทิ้งไว้ที่ห่างไกล และที่นั่นเขาใช้เปลืองมันทั้งหมดในชีวิตที่ป่าเถื่อน 14เมื่อท่านใช้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดแล้ว ก็เกิดการกันดารอาหารครั้งใหญ่ในแถบนั้น และเขาเริ่มขัดสน 15ดังนั้นเขาจึงไปของานจากคนในท้องที่ซึ่งส่งเขาไปเลี้ยงหมูในทุ่งของเขา 16 เด็กชายต้องการสนองความหิวด้วยอาหารที่หมูกิน แต่พวกเขาไม่ได้ให้สิ่งนั้น 17แล้วเขาก็รู้สึกตัวและพูดว่า 'ผู้รับใช้ของบิดาข้าพเจ้ามีอาหารเพียงพอเพียงใด และข้าพเจ้าก็หิวตายที่นี่' 18 ฉันจะไป ฉันจะกลับไปหาพ่อและพูดกับเขาว่า: พ่อ ฉันได้ทำผิดต่อพระเจ้าและต่อคุณ 19 ข้าพเจ้าไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นบุตรของท่านอีกต่อไป ปฏิบัติต่อข้าในฐานะข้ารับใช้คนหนึ่งของพวกเจ้า 20ดังนั้นเขาจึงจากไปและกลับไปหาบิดาของเขา เมื่อเขายังอยู่ห่างไกล บิดาของเขาเห็นเขาและรู้สึกสงสาร เขาวิ่งไปหาเขา กอดเขาและจูบเขา 21ลูกชายจึงพูดกับเขาว่า 'ท่านพ่อ ข้าพเจ้าได้ทำบาปต่อพระเจ้าและต่อท่าน ฉันไม่สมควรถูกเรียกว่าลูกชายของคุณอีกต่อไป 22แต่บิดาสั่งคนใช้ว่า 'จงรีบไปเอาเสื้อดีที่สุดสำหรับบุตรชายของข้าพเจ้าเถิด' และสวมแหวนที่นิ้วและรองเท้าแตะบนเท้า 23จงนำลูกวัวขุนมาฆ่าเสีย มาจัดงานเลี้ยงกันเถอะ 24เพราะว่าบุตรชายของเราคนนี้ตายแล้วและกลับมีชีวิตอีก เขาหายไปและถูกพบ' และงานเลี้ยงก็เริ่มขึ้น 25บุตรชายคนโตอยู่ในทุ่งนา เมื่อเขากลับมาใกล้บ้านแล้ว เขาก็ได้ยินเสียงดนตรีและการเต้นรำ 26แล้วท่านเรียกบ่าวคนหนึ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น 27คนใช้ตอบว่า 'พี่ชายของเจ้ากลับมาแล้ว' พ่อของคุณฆ่าลูกวัวขุน เพราะเขาฟื้นคืนชีพแล้ว' 28แต่เขาโกรธไม่ยอมเข้าไป พ่อจึงจากไปยืนกรานที่จะอยู่กับเขา 29แต่เขาตอบบิดาว่า 'พ่อทำงานให้ลูกมาหลายปีแล้ว ไม่เคยขัดคำสั่งพ่อเลย' และคุณไม่เคยให้ฉันมีลูกเพื่อฉลองกับเพื่อนของฉัน 30เมื่อบุตรของท่านผู้นี้มา ผู้ซึ่งใช้ทรัพย์สมบัติของท่านอย่างสุรุ่ยสุร่าย ท่านได้ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเพื่อเขา" 31 แล้วพ่อก็พูดกับเขาว่า 'ลูกเอ๋ย เจ้าอยู่กับเราเสมอ และทุกสิ่งที่เป็นของฉันก็เป็นของเจ้า 32 แต่จำเป็นต้องเฉลิมฉลองและยินดี เพราะน้องชายของเจ้าคนนี้ตายแล้วและกลับมีชีวิตอีก เขาหลงทางและถูกพบ'” เข้าใจความหมายของคำว่าพระบิดาคือพระเจ้าของเรา ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงรักเราNenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.