CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 20 de setembro de 2020

เราไว้วางใจชีวิตของเราในพระคริสต์


เราไว้วางใจชีวิตของเราในพระคริสต์
การเรียกของพระเจ้าตั้งแต่อายุยังน้อยบ่งบอกถึงความห่วงใยของเขาที่จะช่วยทุกคนให้รอด หลายคนถูกเรียกและตอบในไม่ช้าพวกเขาได้รับเลือกให้ทำภารกิจและเพื่อความรอด คำเชิญของพระเจ้าครอบคลุมถึงทุกคนในทุกเวลาและทุกสถานที่ไม่ได้ผูกติดกับวัฒนธรรมสถานะรูปลักษณ์หรือความรัก เขามีอิสระและทำตามที่ต้องการโดยมุ่งหวัง แต่สิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่เลือกเท่านั้น พระองค์ทรงมีความเมตตากรุณาและไม่ทรงกระทำในลักษณะอื่นใดนอกจากตามธรรมชาติของพระองค์ซึ่งก็คือความรักความจริงและชีวิต สิ่งที่เขาทำเขาทำเพื่อชีวิตแห่งความจริงและความรัก ความเป็นจริงของพระเจ้านี้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่สนใจในเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีผู้ที่ดำเนินชีวิตตามคำสั่งที่สมบูรณ์ของกฎหมายผู้ที่ชอบได้รับการปรบมือให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีคนที่ชอบทำตัวไร้เดียงสาจากสิ่งที่พวกเขาทำ ทัศนคติของความรักทำให้คนอิจฉา คนทำงานชั่วโมงแรกอิจฉายึดติดบุญชอบตำแหน่งปรบมือและยังอวดรู้ เทียบกับ“ ลูกชายคนโต” ในอุปมาเรื่องบุตรสุรุ่ยสุร่าย ในทางกลับกันพระเจ้าโดยไม่ปฏิเสธความสำคัญของกฎหมายแสดงให้เห็นความงดงามของมันผ่านความเมตตา ข้อเท็จจริงที่สำคัญอีกประการหนึ่ง: ไม่ใช่ตรรกะทางเศรษฐกิจที่ทำให้พระเจ้ามีความสุข แต่เป็นการปฏิบัติต่อกันอย่างไม่หยุดหย่อน

 

Stitches - Shawn Mendes (cover)

 


96 visualizações 6 meses atrás

Eu te darei o céu - Roberto Carlos (cover)


 

Blackpink - DDU DDU DU (dance cover)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.