CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

quinta-feira, 15 de abril de 2021

เวลาอยู่ใกล้แค่เอื้อม อาจเกิดขึ้นได้มากขึ้น ถึง

 เวลาอยู่ใกล้แค่เอื้อม อาจเกิดขึ้นได้มากขึ้น ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นมาก เพื่อรับรู้ว่าพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าและพี่ชายของเราต้องการพาเรากลับบ้าน เราเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องรักกันจริงๆ เมื่อมีความรักเราให้อภัยเพราะเรารักอีกฝ่าย เด็กที่นี่ทุกอย่างสวยงามและใหม่และหลอกลวงเรา แต่ทุกที่ที่เราไปเราจะรู้สึกถึงความงดงามของความจริงความรักที่แท้จริงของเราคือพระเจ้าความรู้สึกนั้นสมบูรณ์เท่านั้นไม่มีความไร้สาระไร้ความทะเยอทะยานปราศจากความเห็นแก่ตัว ความสุขแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่เราเชื่อว่าอยู่ในอ้อมแขนของพระบิดาธรรมชาตินั้นสวยงามเพราะเป็นของขวัญสำหรับเราสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความสุขของเราปฏิเสธไม่ได้ว่าพระบิดาของเราเป็นสิ่งที่ดีและนี่คือการแสวงหาของเราที่จะเป็นคนดี . การต่อสู้เพื่อชีวิตเป็นภารกิจของเรา แต่สิ่งสำคัญที่สุดของเราคือการทำให้ถูกต้องดังนั้นเราจะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดซึ่งไม่ใช่คุก แต่เป็นกฎแห่งความรัก พระเจ้ารักเรามากและเป็นเพียงผู้รอคอยการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราความรักมาจากจิตวิญญาณความคิดและหัวใจเชื่อฉันอย่ากลัวสิ่งใดวางใจในการไถ่บาปที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงมีต่อเรา ฉันไม่มีอะไรฉันขอมอบคำพูดแห่งชีวิตนิรันดร์รับกอดด้วยความรัก


 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.