CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 3 de abril de 2022

กลับใจใหม่ เราจะอยู่ในบ้านแห่งความสุข เชื่อมัน

 กลับใจใหม่ เราจะอยู่ในบ้านแห่งความสุข เชื่อมัน

รวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท เราได้รับเชิญให้ต้อนรับความรักและความเมตตาของพระเจ้า เทลงมาที่เราเหมือนแม่น้ำบนดินแห้ง เทศกาลปัสกาของพระคริสต์ปรากฏอยู่ในใจที่แสวงหาการมีส่วนร่วมกับพระองค์ ดังนั้น ขอให้เราก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางแห่งศรัทธา พยายามเอาชนะวิญญาณของอคติและการประณาม

 อิสยาห์ 43,16-21-16 นี่คือสิ่งที่พระยาห์เวห์ตรัส ผู้ทรงสร้างทางผ่านทะเลและเป็นทางผ่านกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก 17ที่พระองค์ทรงทำลายรถรบและม้า กองทหารและทหารกล้า เพราะพวกเขาตายกันหมดและไม่ยอมเป็นขึ้นอีก ถูกมัดไว้เหมือนไส้เทียนและดับไป 18 “อย่าระลึกถึงอดีต อย่ามองดูเหตุการณ์ในอดีต 19ดูเถิด เราจะทำสิ่งใหม่ๆ และมันกำลังจะเกิดขึ้น เจ้าไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นหรือ เพราะเราจะเปิดถนนในถิ่นทุรกันดารและทำให้แม่น้ำไหลบนดินแห้ง 20 สัตว์ป่า พญานาค และนกกระจอกเทศจะถวายเกียรติแด่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้กระทำให้น้ำไหลในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งเพื่อดื่มให้แก่ประชาชนของเรา คนที่เราเลือกสรรแล้ว 21 ชนชาตินี้ที่เราสร้างขึ้นเพื่อตนเอง พวกเขาจะร้องเพลงสรรเสริญเรา”

ฟิลิปปี 3,8-14- จดหมายของเปาโล – พี่น้องทั้งหลาย 8ข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการสูญเสียเมื่อเผชิญกับข้อได้เปรียบสูงสุด ซึ่งประกอบด้วยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเขาฉันสูญเสียทุกอย่าง ข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นขยะ เพื่อจะได้พระคริสต์และอยู่ร่วมกับพระองค์ 9 ไม่ใช่ด้วยความชอบธรรมของข้าพเจ้าจากธรรมบัญญัติ แต่ด้วยความชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ ความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อ 10 นี่คือการรู้จักพระคริสต์ เพื่อรับประสบการณ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ที่จะอยู่ร่วมกับความทุกข์ทรมานของพระองค์ เป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นพระชนม์ 11เพื่อดูว่าเราได้รับการฟื้นคืนพระชนม์จากความตายหรือไม่ 12ไม่ใช่ว่าเขาได้รับทั้งหมดนี้แล้ว หรือว่าเขาดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้าวิ่งไล่ตามเขาไปเพราะเห็นว่าข้าพเจ้าถูกพระเยซูคริสต์จับแล้ว 13พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่ายังไม่ถึง อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ฉันทำ: ลืมสิ่งที่อยู่ข้างหลัง ฉันเริ่มต้นตัวเองเพื่อสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ข้าพเจ้ากำลังวิ่งตรงไปยังเป้าหมาย ไปสู่รางวัลที่พระเจ้าเรียกข้าพเจ้าให้รับในพระเยซูคริสต์จากเบื้องบน

พระกิตติคุณ: ยอห์น 8,1-11 - ข้าแต่พระคริสต์ พระวจนะของพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่พระองค์

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่า / หันหัวใจของคุณมาหาฉัน / เพราะฉันเป็นคนดีมีเมตตาและให้อภัย (Joel 2:12f) - ร.

ผู้คนไปพบพระเยซูเพราะพวกเขารักพระองค์และมีความสุขที่ได้อยู่กับพระองค์ มีความสัมพันธ์ความรักซึ่งกันและกันและทุกคนรู้สึกยินดี ในอีกทางหนึ่ง มีฝ่ายตรงข้ามที่พร้อมเสมอที่จะขัดขวางการเผชิญหน้าอย่างฉันพี่น้องและเป็นมิตรของพระเยซูกับผู้คนของพระองค์ ปฏิปักษ์เหล่านี้พาหญิงล่วงประเวณีมาหาพระเยซูเพื่อประณามเธอตามกฎหมาย หลังจากที่พระเยซูทรงสั่งให้ใครก็ตามที่ไม่มีบาปให้ขว้างหินก้อนแรก สิ่งที่เหลืออยู่ตามที่นักบุญออกัสตินกล่าวคือความรักอันยิ่งใหญ่และความเล็กน้อยของผู้หญิงคนนั้น เธอถูกคนเหล่านั้นจับตัวไป พระเจ้าของเราไม่เคยพลาดโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้หญิงคนนั้นและสอนบทเรียนที่ดีแก่ผู้กล่าวหาของเธอซึ่งทิ้งความละอายไว้ การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาคือสิ่งที่เขาต้องการจากเรา เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและความรอดของเราNenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.