CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

หนุ่มๆ มาแล้วจ้า

 หนุ่มๆ มาแล้วจ้า

เพื่อให้พวกเขาเห็นข้อความของเราและฉันเห็นคุณด้วย ฉันอยากเป็นเพื่อนจริงๆ นะ สิ่งที่ฉันจะให้ไม่ใช่ทองหรือเงินแต่เป็นความรู้สึกของพระเยซูคริสต์ที่สถิตอยู่ในตัวฉันคือความรู้สึกรักเพราะเราไม่รู้จักกันแต่เราอยากอยู่ด้วยกัน ในสวรรค์นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจเธอยอมเพราะชาตินี้เราอยู่และตายในไม่ช้าแต่ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เราก็จะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขตลอดไป ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนช่างฝัน แต่ทุกสิ่งที่ฉันมีหรือเป็นนั้นเป็นของพระเจ้า ผู้ที่ฉันขอทุกอย่างและผู้ทรงตอบฉันเสมอ ตอนนี้ฉันขอให้เราเข้าใจกันแม้ว่าเราจะพูดต่างกัน ในแต่ละวันเราสามารถแลกเปลี่ยนโพสต์ ขอพระเจ้าอวยพรคุณและรักษาคุณและแสดงพระพักตร์ของพระองค์ กอดที่เป็นมิตร


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.