CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

segunda-feira, 9 de maio de 2022

แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า โดยพระวจนะของพระองค์สวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้น อัลเลลูยา! (ป.32.5วิ)

 แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า โดยพระวจนะของพระองค์สวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้น อัลเลลูยา! (ป.32.5วิ)

เราได้รับเชิญจากผู้เลี้ยงที่ดีให้เป็นส่วนหนึ่งของฝูงแกะของเขาและเรียนรู้วิธีเป็นศาสนจักรจากเขา พระองค์ทรงนำเราไปสู่น้ำพุแห่งชีวิต และพระวจนะของพระองค์ทำให้เรามีความปลอดภัย ไม่มีสิ่งใดจะแย่งเราไปจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้ ในวันละหมาดเพื่ออาชีพและศาสนานี้ ขอให้เราร่วมเฉลิมฉลองร่วมกับมารดาทุกคน ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว ในคราวนั้น เปาโลกับบารนาบัสอายุ 14 ปีออกจากเมืองเปอร์กามาถึงเมืองอันทิโอกในเมืองปิซิเดีย และเข้าไปนั่งในธรรมศาลาในวันสะบาโต 43ชาวยิวและคนเคร่งศาสนาหลายคนเปลี่ยนมานับถือศาสนายิวติดตามเปาโลและบารนาบัส เมื่อพูดคุยกับพวกเขา ทั้งสองได้กระตุ้นให้พวกเขายังคงซื่อสัตย์ต่อพระคุณของพระเจ้า 44 ในวันเสาร์ถัดมา คนเกือบทั้งเมืองมารวมตัวกันเพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า 45 เมื่อพวกยิวเห็นฝูงชนนั้นก็อิจฉาริษยาและกล่าวหมิ่นประมาทถ้อยคำของเปาโล 46 จากนั้นด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่ง เปาโลและบารนาบัสจึงประกาศว่า “จำเป็นต้องประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่านก่อน แต่เมื่อท่านปฏิเสธและถือว่าตนเองไม่คู่ควรกับชีวิตนิรันดร์ จงรู้ว่าเรากำลังจะจัดการกับคนนอกศาสนา 47เพราะนี่เป็นพระบัญชาที่พระเจ้าประทานแก่เราว่า 'เราได้ทำให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ เพื่อเจ้าจะนำความรอดมาสู่สุดปลายแผ่นดินโลก' 48บรรดาประชาชาติต่างยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเช่นนี้ และได้สรรเสริญพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกคนที่ถูกลิขิตให้มีชีวิตนิรันดร์ยอมรับศรัทธา 49พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงลามไปทั่วภูมิภาค 50แต่พวกยิวยุยงสตรีที่ร่ำรวยและเคร่งศาสนา รวมทั้งบุรุษที่มีอิทธิพลในเมืองนั้น ยั่วยุให้เปาโลและบารนาบัสข่มเหงและขับไล่พวกเขาออกจากดินแดนของตน 51จากนั้นพวกอัครสาวกก็สะบัดฝุ่นออกจากเท้าใส่พวกเขาและไปยังเมืองอิโคนิอุม 52อย่างไรก็ตาม เหล่าสาวกเปี่ยมด้วยความยินดีและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์


 ข้าพเจ้า ยอห์น อายุ 9 ขวบเห็นผู้คนมากมายจากทุกประเทศ ทุกเผ่า ทุกภาษา ซึ่งไม่มีใครนับได้ พวกเขายืนอยู่หน้าพระที่นั่งและพระเมษโปดก พวกเขาสวมเสื้อคลุมสีขาวและถือฝ่ามือ 14แล้วผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี้เป็นคนที่มาจากความทุกข์ลำบากใหญ่ พวกเขาซักและฟอกเสื้อผ้าด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก 15 เพราะฉะนั้น พวกเขาจึงยืนอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า และปรนนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงกำบังพวกเขาไว้ในเต็นท์ของพระองค์ 16พวกเขาจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลย ทั้งแสงแดดและความร้อนที่แผดเผาจะไม่รบกวนพวกเขา 17เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ประทับอยู่ท่ามกลางพระที่นั่งจะทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเขา และพระองค์จะทรงนำพวกเขาไปสู่น้ำพุแห่งชีวิต และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาจากตาของพวกเขา” พระเจ้าตรัสว่า เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี / ฉันรู้จักแกะของฉันและพวกเขารู้จักฉัน (ยน 10:14) – การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ตามยอห์น – ในเวลานั้น พระเยซูตรัสว่า 27 “แกะของฉันฟังเสียงของฉัน ฉันรู้จักพวกเขาและพวกมันตามฉันมา 28เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่มีวันสูญหาย และจะไม่มีใครแย่งมันไปจากมือของเราได้ 29 พระบิดาของเราผู้ทรงให้แกะเหล่านี้แก่ข้าพระองค์ ทรงยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งสิ้น และไม่มีใครแย่งชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้ 30เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน” สง่าราศีแด่พระองค์
Um comentário:

  1. This keyholder will hold your keys in place and organized without any trouble. Healthrite Cloud Nine Slippers Groovi Monster is principally designed to amplify the sound from your smartphone by way of easy audio-engineering. This little gadget is ideal for you if you're a scholar or if you want to|if you would like to} flip up the volume in your telephone but don’t wish to cash on|put money into} an exterior speaker. Let's stroll by way of choices and the set up process of a BLTouch Auto Bed leveling system to boost your Ender 3 V2 printer.

    ResponderExcluir

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.